O FIRMIE

Ergon Szymański i Synowie Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem rodzinnym, powstałym w wyniku przekształcenia założonej w 1996 roku spółki cywilnej Ergon Szymański i Synowie.

Zarząd stanowi:

  • dr inż. Marian Tadeusz Szymański
  • dr Jan Andrzej Szymański, DBM
  • inż. Piotr Szymański

W naszej działalności gospodarczej kierujemy się zasadami rzetelności kupieckiej i dążeniem do świadczenia usług na najwyższym poziomie jakości.
Piętnastokrotnie już zostaliśmy uhonorowani certyfikatem SOLIDNA FIRMA w programie gospodarczo konsumenckim BIAŁA LISTA.

Reprezentujemy w Polsce na zasadzie wyłączności niemiecką firmę HACA LEITERN.

Wszystkie oferowane przez nas systemy zabezpieczające przed upadkiem oraz sprzęt do pracy na wysokości posiadają europejski znak bezpieczeństwa.

System Haca działa w oparciu o mechanizm samozaciskowy, współpracujący z prowadnicami sztywnymi, mocowanymi na stałe do konstrukcji. Przeznaczony jest do instalowania na wieżach wiatrowych, masztach telekomunikacyjnych, kominach, elewatorach i innych obiektach przemysłowych, jak np. przepompownie i oczyszczalnie ścieków.

W strukturze naszego przedsiębiorstwa działa Laboratorium Badań Środowiska.
Laboratorium Badań Stanu Środowiska.

 


KONTAKT


Biuro:
03-358 Warszawa
ul. Bartnicza 6/9

Telefony:
+48 22 814 33 25
+48 22 814 33 28


Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa 809
00-950 Warszawa 1

ergon@ergon.com.pl