O firmie

Ergon Szymański i Synowie Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem rodzinnym, powstałym w wyniku przekształcenia założonej w 1996 roku spółki cywilnej Ergon Szymański i Synowie.

ERGON SZYMAŃSKI I SYNOWIE SP Z O O,
ul. Cieszkowskiego 1/3,
01-636 Warszawa,

KRS 0000020250,
REGON 017233751,
NIP 5252205307

Zarząd stanowi:

dr Jan Andrzej Szymański, DBM
inż. Piotr Szymański

W naszej działalności gospodarczej kierujemy się zasadami rzetelności kupieckiej i dążeniem do świadczenia usług na najwyższym poziomie jakości.
Piętnastokrotnie już zostaliśmy uhonorowani certyfikatem SOLIDNA FIRMA w programie gospodarczo konsumenckim BIAŁA LISTA.

Reprezentujemy w Polsce na zasadzie wyłączności niemiecką firmę HACA LEITERN.
Wszystkie oferowane przez nas systemy zabezpieczające przed upadkiem oraz sprzęt do pracy na wysokości posiadają europejski znak bezpieczeństwa.

european-conformity
System Haca działa w oparciu o mechanizm samozaciskowy, współpracujący z prowadnicami sztywnymi, mocowanymi na stałe do konstrukcji. Przeznaczony jest do instalowania na wieżach wiatrowych, masztach telekomunikacyjnych, kominach, elewatorach i innych obiektach przemysłowych, jak np. przepompownie i oczyszczalnie ścieków.