Referencje

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

 • Instalacje dróg zejścia w dół w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków wykonane ze stali kwasoodpornej dla:
  ·         Budimex S.A.

  ·         Inżynieria Rzeszów S.A.
  ·         Hydro-Partner sp. z o.o.
  ·         KSB Polska sp. z o.o.
  ·         Polaqua sp. z o.o.
  ·         FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk

 • Systemy asekuracji i przeglądy obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
 • Systemy asekuracji i przeglądy obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 
 • PTK CENTERTEL Sp. z o.o.
   co najmniej 1750 stacji bazowych wyposażonych w system HACA zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
 
 
 • POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o.
   co najmniej 800 stacji bazowych wyposażonych w system HACA zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

 • INNI OPERATORZY – łącznie ponad 300 konstrukcji wyposażonych w system HACA
  • Telekomunikacja Polska S.A.
  • TP EmiTel Sp. z o.o.
  • Netia S.A.
  • Pilicka Telefonia S.A.

 • INWESTYCJE DLA M.ST. WARSZAWY
  • Droga wejścia na pylon Mostu Świętokrzyskiego
  • Liczne przepompownie i oczyszczalnie ścieków

 • INSTALACJE SYSTEMU HACA WYKONANE DLA INWESTORÓW Z POZA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ
  • Maszty reklamowe w sieciach supermarketów: MAKRO, Auchan, Castorama, Tesco, Hypernova, Carrefour,
  • Elektrociepłownie w Pruszkowie, Łodzi, Bydgoszczy.
  • Maszty na statkach handlowych budowanych przez polskie stocznie.

 • PONADTO UŻYTKOWNIKAMI NASZEGO SYSTEMU SĄ:
  • PKN ORLEN S.A.
  • Exbud Skanska S.A.
  • Główny Urząd Ceł
  • PROCHEM SA
  • Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o.
  • Radio „RAK”

Łącznie ponad 3000 obiektów budowlanych wyposażonych w system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości HACA.

Przykłady zrealizowanych inwestycji

Most Świętokrzyski w Warszawie
Instalacja prowadnicy HACA do istniejących stopni włazowych
Zintegrowany system wejścia Haca wraz z drogą falowodową
Maszt reklamowy z drogą wejścia w systemie Haca.