Szkolenia

Organizujemy szkolenia podstawowe i okresowe dla pracowników w zakresie bhp zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, z 1996r. poz.285) wraz z późniejszymi zmianami.

Szkolenia prowadzi wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów.

Ponadto wykonujemy wszelkie usługi związane z opiniowaniem projektów budowlanych:

 • Opiniowanie projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii w grupach:

  • budownictwo powszechne i komunalne – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
  • budownictwo przemysłowe – 2.4
  • budownictwo specjalistyczne – 4.1
 • Opracowania i ekspertyzy rzeczoznawców w zakresie bhp i ergonomii.

 • Projektowanie, doradztwo techniczne i wykonawstwo zabezpieczeń i systemów poprawy warunków pracy oraz ergonomii dla obiektów przemysłowych, telekomunikacyjnych i specjalnego przeznaczenia.

 • Przeglądy okresowe sprzętu i urządzeń, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości zarówno w zakresie indywidualnego wyposażenia pracowniczego, jak i systemów asekuracji, mocowanych na stałe do konstrukcji.

 • Prowadzenie kompleksowego nadzoru nad bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach.