Produkty

Drabiny jednopodłużnicowe aluminiowe, drabiny kwasoodporne z prowadnicą mechanizmu samozaciskowego, mechanizmy

Oferujemy uniwersalny system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości do instalowania na wieżach, masztach telekomunikacyjnych, kominach, elewatorach i innych obiektach przemysłowych.

Elementy mocowania drabin aluminiowych i kwasoodpornych. Prowadnice mechanizmu samozaciskowego mocowane do masztów rurowych

Prowadnice mechanizmu samozaciskowego dostępne są w dwóch modułach długości: 2800 i 1960 mm. Wykonane mogą być ze stali ocynkowanej ogniowo, z aluminium lub ze stali kwasoodpornej.

Dla typowego montażu prowadnic do szczebli istniejących drabin wymagany jest rozstaw szczebli 280 mm oraz minimalna szerokość drabiny  350mm.

Prowadnice mechanizmu samozaciskowego

Pomoc techniczna dla projektantów

Rysunki elementów systemu Haca w formacie Autocad 2000.
Katalog produktów HACA
 (niemiecka wersja językowa)